Διάφορες τεχνικές

Ομόκεντροι κύκλοι (Λέινας Αθανάσιος και Δημήτρης) Ιδιωτική συλλογή - Λιτόχωρο

Τεχνική ψηφιδωτού με χρήση γρανιτών και μαρμάρων (Λέινας Αθανάσιος, Βούλα και Δημήτρης) Ιδιωτική συλλογή - Λιτόχωρο

 

 

Concentric circles (Leinas Athanasios and Dimitrios) Private collection - Litochoro

Mosaic technique using granite and marble (Leinas Athanasios, Voula Leina, Dimitris) Private collection - Litochoro

Κοινοποίηση σελίδας