ΔΗΜΗΤΡΗΣ Αθ. ΛΕΪΝΑΣ

Γεννήθηκα το 1975. Τέλειωσα το Πανεπιστήμιο το 2000. Ζω και εργάζομαι κάτω από την σκιά του Ολύμπου.

Το κίνητρο δόθηκε στην παιδική ηλικία  μέσα από την επαγγελματική απασχόληση του πατέρα μου με το μάρμαρο. Αυτός, ως αυτοδίδακτος ζωγράφος και μαρμαρογλύπτης, γνώστης του δύσκολου αυτού υλικού, μου έδειξε το δρόμο.

Οι πρώτες μορφές που επέλεξα να αποτυπώσω προέρχονται από την Αρχαία Ελληνική τέχνη. Αετώματα ναών, παραστάσεις από αρχαίους αμφορείς, παραδοσιακά λαϊκά λιθόγλυπτα, όπως και άλλα έργα εμπνευσμένα από τη λαϊκή παράδοση του τόπου μας. Ήταν τα πρώτα βήματα.

Διακοσμήσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αναμνηστικές πλακέτες, ταφικά μνημεία, διακοσμήσεις εκκλησιών κ.α. είναι οι κυριότερες χρήσεις των έργων μου.

Συνεργάστηκα με το Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού (Ι.Ε.Θ.Π.). Τα έργα αποτελούσαν αποτυπώσεις σε επίπεδη επιφάνεια μαύρου, στιλβωμένου γρανίτη, με θέμα την Κωνσταντινούπολη (Σφραγίδες-Εκκλησίες-Πνευματικά κέντρα). Παρουσιάστηκαν σε εκθέσεις στην Κωνσταντινούπολη, στην Θεσσαλονίκη - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στα πλαίσια των “ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ” των ετών 1997-1998-1999-2000 , στη Νιγρίτα Σερρών, στην Κατερίνη και στο Λιτόχωρο. Εκθέτονται μόνιμα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Καριπείου Μελάθρου, χώρος στέγασης του Ι.Ε.Θ.Π., στη Θεσ/νίκη.

Πήρα μέρος κατά καιρούς σε κάποιες ομαδικές εκθέσεις.

Φιλοτέχνησα τα Βραβεία Μουσικής, Εικαστικών και Εικονοληψίας του 3ου Βαλκανικού Φεστιβάλ Νέων (2002).

Έργα βρίσκονται στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, στο Δημαρχείο Λιτοχώρου, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Λιτοχώρου, σε μνημεία ηρώων, ταφικά μνημεία, Εκκλησίες και ιδιωτικές συλλογές.

Η επαφή με το μάρμαρο συνεχίζει να εμπεριέχει μία πρόκληση. Συνεχίζει όπως ακριβώς ξεκίνησε. Ως τρόπος ζωής και ως ανάγκη έκφρασης.

....................................................................................................

Στον παρόντα ιστότοπο εκθέτω κάποια από τα παλαιότερα και τα νεότερα έργα μου. Κάποια από αυτά δεν έχουν προβληθεί ξανά.

Ο λόγος ύπαρξης του νέου αυτού ιστότοπου δεν είναι εμπορικός. Στόχος η παρουσίασή τους σε ένα συνεχώς ανανεωμένο χώρο έκθεσης.

Θα χαρώ να διαβάσω παρατηρήσεις και εντυπώσεις από την περιήγησή σας εδώ.

Dimitris Leinas

I was born in 1975. I finished the University in 2000. I live and work in the shadow of Mount Olympus.

The incentive was given in childhood through the occupation of my father with marble. He, as a self-taught painter and sculptor, connoisseur of this difficult material, showed me the way.

 The first forms I chose to imprint derived from Ancient Greek art. Gabled temples, performances of ancient amphorae, traditional folk stone sculptures, like other works inspired by the tradition of our country. They were the first steps. Decorations indoor and outdoor, commemorative plaques, funerary monuments, churches decorations etc. They are the main uses of my works.

I worked with the Foundation for National and Religious Reflection (I.E.TH.P.). The works were surveying a flat black surface, polished granite, on Istanbul (Seals-Spiritual Churches-centers). Presented in exhibitions in Istanbul, Thessaloniki - Aristotle University under the "DIMITRIA" the years 1997-1998-1999-2000, Nigrita Serres, Katerini and Litohoro. permanently displayed in a specially designed space Karipeiou Melathron, housing space I.E.TH.P. in Thes / ki. I participated occasionally in some group exhibitions.

I created Music Awards, Visual and imaging of the 3rd Balkan Youth Festival (2002).

 Projects are at the Patriarchate of Constantinople, the Town Hall of Litochoro, the 3rd Primary School of Litochoro in heroes monuments, burial monuments in churches and in private collections.

The contact with the marble still contains a challenge. It continues just as it began. As lifestyle and need expression.

..............................................................................................................................

On this site I explain some of the oldest and my newest projects. Some of them have been screened again.

The reason for this new site is not commercial. Aim to present them in a constantly renewed showroom.

 I will be glad to read comments and impressions from your tour here.

Κοινοποίηση σελίδας