Χαράξεις

Χαράξεις - αποτυπώσεις σε μαύρο γρανίτη:

Λιτόχωρο - Δίον (διακόσμηση ιδιωτικού χώρου),

Κωνσταντινούπολη (μόνιμη έκθεση Καριπείου Μελάθρου - Ι.Ε.Θ.Π Θεσ/νίκη),

Προσωπική συλλογή (χάραξη και σκάλισμα σε λευκό μάρμαρο, χρήση μελάνης - σύνθετη τεχνική)

 

 

Tracing - blots in black granite:

Litohoro - Dion (private decoration)

Istanbul (permanent exhibition Karipeiou Melathron - I.E.TH.P Thes / ki)

Private collection (engraving and carving in white marble, ink usage - complex technical)

Κοινοποίηση σελίδας